اطلاعات املاک کلارسرا
فروش زمین و ویلا در کلاردشت
زمین
 ابعاد/وزن  310 متر مربع
 محل:  کلاردشت لاهو
 جهت فعالیت گردش گری
قیمت  زمین : استعلام شود هر متر مربع

اطلاعات املاک کلارسرا
فروش زمین و ویلا در کلاردشت
زمین
 ابعاد/وزن  481 متر مربع
 محل:  کلاردشت - لاهو - سرو
 امکان ساخت مسکن
قیمت  زمین  : 3200000 تومان  هر متر مربع

اطلاعات املاک کلارسرا
فروش زمین و ویلا در کلاردشت
زمین کلاردشت
 ابعاد/وزن  481  مترمربع
 محل:  کلاردشت - لاهو - سرو اصلی
 با کاربری گردشگری
قیمت  زمین کلاردشت : 3650000 تومان  هر  مترمربع

اطلاعات املاک کلارسرا
فروش زمین و ویلا در کلاردشت
زمین کلاردشت
 ابعاد/وزن  490 متر مربع
 محل:  کلاردشت - لاهو- اول سرو
 با کاربری مسکونی
قیمت  زمین کلاردشت : 4700000 تومان  هر متر مربع

اطلاعات املاک کلارسرا
فروش زمین و ویلا در کلاردشت
زمین کلاردشت
 ابعاد/وزن  540  متر مربع
 محل:  کلاردشت لاهو  ارتفاعات
 کاربری گردشگری
قیمت  زمین کلاردشت : 6000000 تومان  هر  متر مربع